KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W GOSTYNIU KATARZYNA BARCZYŃSKA


I N F O R M A C J A Mając na względzie okoliczności związane z sytuacją dotyczącą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 informuję, że dostęp interesantów do kancelarii komorniczej zostaje ograniczony w ten sposób, że możliwy jest wyłącznie kontakt telefoniczny, listowny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do odwołania. nr telefonu: 605-242-999 e-mail: kancelaria@gostynkomornik.pl Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy kancelarii: BNP Paribas Bank Polska S.A.: 89 1600 1462 1820 7315 9000 0003

Dane kancelarii

Adres: Kolejowa 12/4A 63-800 Gostyń

Tel: 605 242 999

NIP: 697-215-82-52

Adres korespondencyjny

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W GOSTYNIU KATARZYNA BARCZYŃSKA

Kolejowa 12/4A

63-800 Gostyń